Klachtenprocedure

Uiteraard streven wij naar een tijdige en juiste levering van producten die voldoen aan vooraf gestelde specificaties. Helaas komt het voor dat er fouten worden gemaakt of dat producten niet voldoen aan de specificaties. Als het onverhoopt toch misgaat, lossen wij dit zo snel mogelijk op. 

Tevens willen wij hiervan leren voor de toekomst. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u ons hierover informeert. 

Klachten kunt u tijdens de kantooruren, tussen 09.00 - 13.00 uur en 13.30 - 17.00 uur, melden aan onze afdeling Customer Service via het telefoonnummer +32 (0)2 725 18 80.

Wij helpen u graag!