Recall

Door de producent van het betreffende product en door onze kwaliteitsmanager wordt besloten tot het uitzetten van een recall-procedure indien er sprake is van: 

• Een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid
• De klacht de oorzaak is van overlijden of verslechtering van de gezondheid

Na constatering van bovenstaande klachten worden de volgende stappen ondernomen door Mediq Medeco:

• Blokkade van het betreffende lotnummer van de productvoorraad
• Informeren betreffende autoriteiten, conform Meddev 2.12-1Medical Device Directive
• Informeren van alle betrokken personen en klanten
• In werking stellen van de retourprocedure door de afdeling Customer Service
• Registratie retourgekomen producten
• Creditnota opstellen van retourgezonden producten

Bij een recall-procedure doen wij standaard onderzoek naar de mogelijke oorzaak van de klachten. De bevindingen in het eindrapport worden besproken met het management en eventueel betrokken instanties.