Meer informatie

Wij ontvangen veel vragen over het coronavirus, productbeschikbaarheid en hoe te handelen.

Via de onderstaande button vindt u de meest gestelde vragen. Houd deze pagina in de gaten voor actuele informatie en/of bekijk de website van de overheid.

Voorzorgsmaatregelen in verband met coronavirus

Bij Mediq doen we onze uiterste best om het coronavirus (COVID19) buiten de deur te houden. Hierbij richten we ons zowel op de continuïteit van onze leveringen en van onze medische dienstverlening als op de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, klanten en andere relaties.

Leveringen

Mediq heeft continuïteitsmaatregelen genomen vanwege het coronavirus. We hebben de knelpunten in de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen in kaart gebracht en ons voorraadbeleid aangepast. We onderhouden nauw contact met onze fabrikanten en informeren onze klanten waar mogelijk naast de verwachte levertijden over eventuele alternatieven. Ook hebben we symposia en scholingen afgelast en maken we gebruik van alternatieve vergadermogelijkheden. We hebben nieuwe richtlijnen verstrekt aan onze medewerkers die mensen op locatie ondersteunen. Ook is klantbezoek tijdelijk beperkt en vindt overleg zoveel mogelijk telefonisch of digitaal plaats.

Corona-continuïteitsplan

Sinds 28 februari hebben we interne protocollen afgekondigd, in lijn met de richtlijnen van de overheid. We hebben reizen en meetings afgelast, hygiëne- en schoonmaakmaatregelen getroffen en ‘groeten zonder aanraking’ ingevoerd. Mensen die koorts hebben, vragen we thuis te blijven en medewerkers hebben we verzocht om voor zover mogelijk vanuit huis te werken.

We treffen doorlopend maatregelen om te voorkomen dat essentiële werkzaamheden stil komen te liggen. Dit is belangrijk om onze medische hulpmiddelen op de juiste tijd en plaats te blijven leveren. Hiervoor hebben we een corona-continuïteitsplan opgesteld. We informeren onze medewerkers steeds over waar ze rekening mee moeten houden op het gebied van klantcontact, logistiek en mobiliteit. Hiervoor zijn heldere afspraken over de verantwoordelijkheden en aanspreekpunten gemaakt. Bij nieuwe ontwikkelingen passen we het plan waar nodig direct aan en communiceren we hierover.

De dienstverlening van onze klantenservice, sales en ons distributiecentrum blijft intact.

Samen met u doen we er alles aan om ‘gewoon gezond’ en beschikbaar te blijven. Hiertoe zullen we alle noodzakelijke maatregelen blijven nemen om verspreiding van het virus te voorkomen