Algemene voorwaarden

Behoudens bijzondere voorwaarden, zijn enkel en alleen de voorwaarden hieronder vermeld geldig en van toepassing met uitsluiting van alle andere. De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten tussen Mediq Medeco en haar klanten (hierna genoemd de Koper). Deze algemene voorwaarden worden vermoed aanvaard te zijn door de Koper door het loutere feit van de bestelling, zelfs in geval deze tegenstrijdig zouden zijn met zijn algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste zullen enkel en alleen bindend zijn voor Mediq Medeco indien ze voorwerp zijn geweest van haar uitdrukkelijke en geschreven aanvaarding. 

•Leveringen franco bij bestellingen vanaf € 250,- exclusief btw. Bij kleinere bestellingen wordt € 20, transport- en administratiekosten en in rekening gebracht.
•Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden de prijzen in euro uitgedrukt, exclusief BTW en inclusief normale verpakking en transportkosten, met uitzondering van bepaalde bestellingen waarvoor deze kosten ten laste zullen zijn van de klant zoals gespecificeerd in de offerte.
•Betaling binnen 30 dagen.
•Klachten binnen acht dagen na ontvangst goederen.
•Bij retourzendingen dient vooraf, onder vermelding van de reden, akkoord gegeven te worden door de afdeling Customer Service. Retourzendingen zonder voorafgaand akkoord worden geweigerd.
•Retourneren is alleen mogelijk indien de verpakking ongeopend, onbeschadigd, onbestickerd en onbeschreven is.
•Het te retourneren artikel dient goed te worden verpakt (in een overdoos). Geen 
  stickers of plakband op het artikel plakken.
•Artikelen die door onjuist verpakken beschadigd zijn worden niet gecrediteerd.
•Creditering vindt plaats na ontvangst, controle en goedkeuring door Mediq Medeco.
•Artikelen dienen binnen 2 weken na levering als retour aangemeld te worden.
•Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen niet retour genomen worden.

Medeco Medeco NV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 0879 130 202.  

Lees meer over de algemene voorwaarden van Mediq Medeco. 

Wijzigingen voorbehouden.